Panpacific University
Urdaneta City, Philippines, 2428
(075) 632-7278 | secretariat@panpacificu.edu.ph

News   Announcement

DATE: 05/08/2021

Kilalanin natin ang katangi-tanging inampalan na siyang tutukoy sa mga tanging guro.

~
Magmungkahi sa: bit.ly/PanpacificU_Guro

#wearePanpacifics #iampioneercompassionservicetruth #WeBuildBetterLives #tangingguroaward