Panpacific University
Urdaneta City, Philippines, 2428
(075) 632-7278 | secretariat@panpacificu.edu.ph

News   Announcement

DATE: 10/08/2021

Isa-isa nating kilalanin ang katangi-tanging inampalan na siyang tutukoy sa mga tanging guro.
Ang punong-guro ng Navotas National High School, Si Dr. Maria Cristina A. Robles

Magmungkahi gamit ang link: bit.ly/PanpacificU_Guro

#wearePanpacifics #WeBuildBetterLives #iampioneercompassionservicetruth #TangingGuroAward